سیدحسین میرشجاعیان افزود: پنجره واحد مجوزهای کشور سه زیرسامانه دارد که اکنون تکمیل شده‌اند؛ همچنین سامانه‌های «دادور» و «یاور» هفته گذشته به بهره برداری رسیدند.وی توضیح داد: سامانه دادور امکان دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایت‌های متقاضیان مجوزهای کسب و کار در کشور را فراهم می‌سازد؛ به این ترتیب این متقاضیان در صورت مواجهه با مشکل در فرآیند صدور مجوز، می‌توانند از این طریق شکایت خود را مطرح کنند.به گفته وی، سامانه دادور در همه استان‌های کشور پیاده‌سازی شده است و اکنون مردم می‌توانند شکایات خود را در زمینه تعلل در صدور مجوزهای کسب و کار در آن ثبت و پیگیری کنند.

وی درباره سامانه یاور نیز اظهار کرد: این سامانه «میز خدمت مشاوره کسب و کار» به شمار می‌رود و می‌تواند متقاضیان ایجاد مشاغل جدید را راهنمایی کند.میرشجاعیان که مسوولیت مرکز پایش کسب و کار را نیز برعهده دارد، تاکید کرد: هدف اصلی ما الکترونیکی شدن صدور مجوزهاست تا متقاضیان بدانند اگر مجوزی صادر نشده، به دلیل موافقت نکردن کدام دستگاه بوده است.معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: طبق بررسی‌های انجام شده ۴۶ دستگاه در صدور مجوزهای کسب و کار در کشور دخیلند که متاسفانه با هم در تعامل دو به دو قرار داشته و امور آنها غیرالکترونیکی، دستی و کاغذی انجام می‌شود؛ نتیجه این شیوه آن است که امور صدور مجوز زمانبر شده و مردم بین دستگاه‌ها پاسکاری می‌شوند.میرشجاعیان با تاکید بر اینکه معاونت اقتصادی، روی پروژه ایجاد پیشخوان مجوزهای کشور متمرکز شده است تا فرآیند صدور مجوزها را الکترونیکی کند، اظهار کرد: سیستمی که طراحی می‌شود باید قابلیت پایش و نظارت داشته باشد.به گفته معاون وزیر اقتصاد، «سام» سومین سامانه مرتبط با امور کسب و کار و صدور مجوزهاست که وظیفه ساماندهی امور مجوزها را عهده‌دار خواهد بود.میرشجاعیان همچنین تاکید کرد: سامانه دیگری که طراحی شده، «نما» نام دارد که نقشه ملی استعلام‌ها و وضعیت شناسه‌ها را برعهده دارد.معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مجموع این سامانه‌ها و اتصال آنها، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور را شکل خواهد داد.