اما واریز حقوق به‌جز تامین بودجه نیازمند صدور احکام حقوقی جدید توسط دستگاه‌ها است و من در نشست خبری هم از همه دستگاه‌ها خواستم که هر چه سریعتر نسبت به صدور احکام جدید سال ۹۷ اقدام کنند، طبق گزارش‌های دریافتی حقوق بازنشستگان با توجه به صدور احکام جدید آنها توسط سازمان بازنشستگی کشوری به موقع پرداخت شده و همین‌طور برخی دستگاه‌ها؛ اما سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که هنوز موفق به صدور احکام جدید سال ۹۷ نشده‌اند، حقوق کارکنان آنها طبق ماه‌های قبل و به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است.»