او در این گفت‌وگو با بیان اینکه با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم گفت: در این اوضاع رفتارهای افراطی راه تدابیر برون‌رفت از بحران را سد می‌کند که حتما اثرات منفی‌اش مضاعف خواهد بود. از این جهت من فکر می‌کنم این سنگ بنای تندروی گذاشتن سرآغاز دوباره نوعی به هم خوردن تعادل سیاسی در کشور خواهد بود. او در بخش دیگری از این گفت‌وگو گفت: پیشنهاد می‌کنیم کفن‌پوشان، کفن‌هایشان را در بیاورند و لباس زندگی بپوشند. کفن‌پوشیدن یعنی چه؟ کفن‌پوشیدن یعنی اینکه یک مصلحت و ارزشی در حال پایمال شدن است و به خاطر صیانت از آن ارزش حاضریم جان خود را کف دست قرار دهیم. کفن‌پوشیدن متعلق به وقتی است که بخواهیم از برجام خارج شویم، وقتی که منافع مردم را به راحتی با دست خود ذبح کنیم. در واقع اینها بوق را از سرگشاد می‌نوازند.