جبارزاده در نشست خبری با تشریح مصوبه دولت در مورد تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات مبنی‌بر اینکه «این نگرانی وجود دارد تصاویر افراد حاضر در تجمعات به‌راحتی تهیه و افراد تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند آیا حق اعتراض افراد به رسمیت شناخته می‌شود تا تحت تعقیب قرار نگیرند؟» گفت: در اغلب شهرهای بزرگ سیستم تصویری و فیلمبرداری است و خیلی از متخلفان توسط دستگاه‌های امنیتی و انتظامی توسط مانیتورینگ شناسایی می‌شوند؛ بنابراین اینکه تصویر افراد تهیه شود برداشت غیرمنصفانه است.  معاون سیاسی وزیر کشور افزود: حتی از مسوولان دولتی و دستگاه‌های دولتی متناسب با آن تجمع که می‌تواند مربوط به بخشی از دستگاه‌ها باشد می‌توانند در تجمع‌ها حضور داشته یا میتینگی را داشته باشند. جبارزاده همچنین بیان کرد: یکی از نکات مثبت این مصوبه در مورد تجمعات این است که مسوولان می‌توانند حضور داشته باشند و بشنوند. امیدوار هستیم مطالبی که در این اجتماعات مطرح می‌شود هر چه زودتر اجرایی شود.