رئیس انجمن نساجی استان یزد افزود: فروش تولید در بازار از سوی واسطه‌ها و حتی خرید مواد اولیه توسط تولیدکنندگان نقدی است در حالی که فروش در جلوی کارخانه چکی است و در برخی موارد تولید‌کننده چک‌های هشت ماهه و یکساله دریافت می‌کند. دستمالچیان درباره برخی مشکلات از جمله تمرکز بازار این صنعت در تهران هم گفت: با توجه به فروش اقساطی محصول همواره با تعداد زیادی چک برگشتی مواجه هستیم، به گونه‌ای که یک تولید‌کننده نساجی ۱۳ کیلوگرم چک برداشتی از خریداران در این صنعت داشت. او افزود: هم اکنون حدود ۲۴۰ هزار دانش‌آموز در استان در حال تحصیل هستند که برای تهیه مانتو و شلوار دختران و نیز لباس ورزشی دانش‌آموزان پسر یک میلیون متر پارچه نیاز است ولی تمام آن از خارج از استان تامین می‌شود. وی یادآور شد: در صنعت نساجی که قدیمی‌ترین و پاک‌ترین هنر صنایع استان و حتی کشور است تنها برخی حوزه‌ها همچون ترمه، رومبلی و پارچه پرده‌ای باقی مانده و باید برای بقای آنها به‌ویژه در بخش آموزش کمک جدی کرد.