براساس بخشنامه معاون مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با موضوع استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده که به ادارات امور مالیاتی شهر و استان تهران، استان‌ها و امور مالیاتی مودیان بزرگ و ارزش افزوده شهر و استان تهران خطاب شده، آمده است: در اجرای بند ۴ مصوبات مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ تحول نظام مالیاتی کشور مبنی بر مبالغ استرداد مالیات ارزش افزوده صرفا با اخذ اطلاعات حساب بانکی مودیان مالیاتی به حساب ایشان واریز و از هر گونه صدور چک در وجه مودیان به‌عنوان روش پرداخت خودداری شود.