اسدالله کارگر افزود: نوسان قیمت میوه و صیفی ارتباط چندانی به خرده فروشی‌ها ندارد زیرا به دلیل حضور دلالان و قانونمند نبودن خرید میوه و صیفی در مبدأ و ارائه نشدن فاکتور و خالص فروشی توسط برخی از بارفروشان قیمت این محصولات در مقصد با افزایش روبه‌رو می‌شود. او گفت: طبق قانون باید بارفروشان میوه و سبزی و صیفی را خالص فروشی و با فاکتور عرضه کنند این درحالی است که اکنون بیش از ۴۰ درصد بارفروشان فاکتور برای فروش میوه و سبزی ارائه نمی‌کنند که همین بی‌قانونی منجر به تنش اعضای صنف فروشندگان میوه و سبزی با سازمان تعزیرات حکومتی در قیمت‌گذاری و عرضه محصول می‌شود. وی با بیان اینکه واسطه گران برای سود بیشتر میوه و سبزی را بدون فاکتور به اعضای صنف فروشندگان میوه و سبزی می‌فروشند، تصریح کرد: اعتصاب اخیر کامیون داران نیز در افزایش قیمت محصولات مذکور بی تاثیر نبوده است. کارگر بر این باور است که صنف فروشندگان میوه و سبزی پس از خرید از بارفروشان می‌توانند با ۳۵ درصد افزایش نرخ میوه، سبزی و صیفی را به دست مصرف‌کنندگان برسانند البته این ۳۵ درصد هزینه‌های کارگری، حمل و نقل و سود فروشنده را شامل می‌شود.