غضنفرآبادی در پاسخ به این سوال که برای متهمان چه احکامی صادر شده است، افزود: برخی متهمان به سبب نوع عناوین اتهامی به حبس کوتاه و برخی به حبس طولانی‌مدت محکوم شده‌اند. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که موضوع اعتراض ۸ متهم حادثه تروریستی مجلس به حکم اعدام در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: پرونده این متهمان به دیوان عالی کشور ارجاع شده است و ما منتظر اعلام نظر این مرجع قضایی هستیم.