الف) خرید تضمینی دانه سویا در سال ۱۳۹۶ به میزان ۸۵ هزار تن بوده که مطابق ابلاغیه شماره ۳۷۰۰۷/ ۰۲۰ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۵ وزیر محترم جهادکشاورزی فرآیند اجرایی آن محقق شده است. وفق بند ۲ از ابلاغیه اشاره شده از مقدار ۸۵ هزار تن دانه سویای خریداری شده میزان ۲۵ هزار تن آن برای بهره‌مندی واردکنندگان دانه و روغن خام از معافیت تعرفه‌ای به روش قیمت تضمینی به فروش رسیده است.

ب) روغن‌کشی و استحصال روغن خام و کنجاله سویای مابقی دانه سویای خریداری شده به میزان ۶۰ هزار تن از طریق برگزاری مناقصه عمومی در فضای رقابتی به شرکت برنده (شرکت کشت و صنعت خاور دشت) واگذار شده است که این شرکت نیز ضمن عرضه روغن خام استحصالی از طریق بازار بورس کالا؛ کنجاله استحصالی را با معرفی و تایید وزارت جهادکشاورزی (معاونت امور تولیدات دامی) به شرکت‌های معرفی شده که همگی اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط با دام و طیور هستند، با قیمت کارشناس رسمی دادگستری عرضه کرده است.

ج) تاکنون میزان ۲۳ هزار تن کنجاله سویا به تشکل‌های مورد تایید وزارت جهادکشاورزی اعم از اتحادیه مرغداران تخمگذار میهن، اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرغداران گوشتی ایران، زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ و انجمن جوجه یک‌روزه، اتحادیه شرکت‌های تعاونی دامداران ایران، انجمن صنفی گاوداران و اتحادیه شرکت‌های تعاونی کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان تحویل و مابقی کنجاله تولیدی پس از استحصال از طریق فرآیند تعیین‌شده در حال انجام است.

بنابراین ملاحظه می‌کنید با توجه به امکانات محدود شرکت بازرگانی دولتی ایران درخصوص موجودی کنجاله سویا در مقایسه با نیاز ماهانه کشور به ۲۴۰ هزار تن کنجاله، این شرکت سعی کرده است همگام با سیاست‌های جاری وزارت متبوع برای تنظیم بازار نهاده‌های دامی بیشترین تاثیر را داشته باشد و ضمن عرضه این کالا به مصرف‌کنندگان نهایی به‌دنبال حذف واسطه‌ها در زنجیره عرضه و کاهش هزینه‌های مبادله بوده است.لذا ضمن تقاضا از آن روزنامه وزین در چاپ پاسخ شرکت متبوع در شماره شنبه، مورخ نوزدهم خردادماه‌جاری به قاعده قانون مطبوعات، خواهشمند است از تخصیص سرمقاله به مطالبی با چنین درصد از خطا خودداری کنند.