امام جمعه موقت تهران با اشاره به تاکید رهبری مبنی بر اینکه ایجاد دو قطبی بر سر برجام نباید صورت گیرد، افزود: این یعنی تبیین مسیر حرکت امت اسلامی برای انجام یک وظیفه روشن دینی و خلق قدرت در برابر دشمن. ابوترابی‌فرد با تاکید بر اینکه باید در برابر دشمن مشترک دست به دست هم بدهیم، ‌اظهار کرد: تضعیف یکدیگر به معنای تضعیف نظام و امت اسلامی است بنابراین باید از آن پرهیز کنیم. وی با تاکید بر اینکه در جامعه اسلامی نباید فقیر و مظلوم داشته باشیم، گفت: دستگاه قضایی کشور که هویتش به دفاع از مظلوم است باید کاری کند که مظلوم در کشور احساس امنیت کامل داشته و ظالم احساس ناامنی کند.