وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای برای بررسی مشکلات این گروه از شاغلان، گفت: همچنین برای واردات اقلام مصرفی آنها مشکلی وجود نخواهد داشت و کمیته‌ای ویژه برای اینکه اجناس مصرفی با قیمت پایینی وارد شود نیز تشکیل می‌شود. ربیعی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای برای بهبود وضعیت تشکل‌ها از هفته جاری، گفت: برای بهبود آینده زندگی رانندگان بازنشسته که نباید با فشار و سختی توأم باشد کمیته‌ای برای کاهش ریسک رانندگی و بیمه کردن آنها ایجاد خواهد شد.  وزیر رفاه گفت: کارت سلامت نیز برای این افراد صادر می‌شود و شرایطی در نظر گرفته می‌شود که چنانچه مشکلی برای آنها پیش بیاید صدور این کارت به تعویق نیفتد.  وی در مورد محاسبه حقوق آنها گفت: حقوق بازنشستگی این افراد بر اساس آخرین حقوق دریافتی آنها خواهد بود و پرداخت حق بیمه را برای آنها از ۷ درصد به ۴درصد برای گروه رانندگان حمل بار، مسافری و نفتی در نظر گرفته‌ایم.