فرماندار کازرون برکنار شد

خبر دیگر آنکه عصر ایران خبر داد عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر  کشور ضمن برکناری فرماندار کازرون، داریوش دهقان را به‌عنوان فرماندار جدید این شهر منصوب کرد. شهرستان کازرون در هفته‌های اخیر شاهد تجمع‌هایی بود که به خشونت و درگیری منجر شد. ۳ نفر در این درگیری‌ها کشته شدند. این تجمع‌ها و اعتراضات در شهرهای کازرون و قائمیه (چنارشاهیجان) بر سر مخالفت و حمایت از ایجاد شهرستان جدید در قائمیه بود.