به گزارش «ایرنا» محمدباقر نوبخت در واکنش به گزارش صندوق بین‌المللی پول مبنی بر کسری بودجه ۸ میلیارد دلاری ایران در آینده گفت: شاید منظور این صندوق از کسری بودجه، تحقق نیافتن منابع دولت باشد همان‌گونه که در سال ۹۶ حدود ۲۶هزار میلیارد تومان از رقم پیش‌بینی شده در بودجه محقق نشد.معاون رئیس‌جمهوری تاکید کرد: بنابراین این رقم به معنی کسری بودجه نیست؛ زیرا دولت به میزان درآمد خود مصرف می‌کند.سخنگوی دولت اظهار کرد: در سال ۹۶ به برخی از طرح‌ها که اولویت داشت، زودتر از موعد مقرر تنخواه پرداخت شد که سریع‌تر فعال شوند که رقم آن حدود هزارمیلیارد تومان بود.

سال گذشته متوسط تخصیص کشور ۹۶ درصد بود

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: به هر میزان که منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه تحقق نیابد، مصارف را کمتر تخصیص می‌دهیم. نوبخت با تاکید بر اینکه منابع دولت مدیریت می‌شود، تصریح کرد: هیچ سالی به‌صورت دقیق نتوانسته‌ایم براساس آنچه در قانون آمده پول و منابع به دست بیاوریم؛ چون به‌طور معمول مجلس در زمان تصویب بودجه مواردی به لایحه دولت می‌افزاید و بنابراین دولت سعی می‌کند با تخصیص‌های کمتر، منابع را مدیریت کند. وی یادآور شد: سال گذشته متوسط تخصیص منابع کشور به هزینه‌های جاری و عمرانی ۹۶ درصد بود.