در اردیبهشت ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ۱/ ۱۱۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۱/ ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/ ۸ درصد است، یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۳/ ۸ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۰/ ۷ درصد) ۳/ ۱ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به ۰/ ۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱/ ۸ درصد) ۱/ ۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۸/ ۰ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ۲/ ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ۶/ ۱۰ و ۱/ ۷ درصد می‌باشد. شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به عدد ۱/ ۱۱۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۱/ ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/ ۸ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ۱/ ۸ درصد است. شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به عدد ۰/ ۱۱۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۹/ ۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/ ۶ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ۹/ ۷ درصد است. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوشت گوسفند، موز، کاهو، کرفس و کشمش پلویی است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» اقلام طلای ١٨ عیار، گوشی تلفن همراه، قطعات و لوازم جانبی کامپیوتر بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین کاهش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه فرنگی، سیب زمینی و خیار باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» کاهش قیمت محسوسی وجود نداشته است.

دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳/ ۸ درصد برای دهک چهارم تا ۹/ ۷ درصد برای دهک دهم است.