روحانی با بیان اینکه در شرایطی هستیم که ثروت منطقه و سیستم تروریسم دولتی صهیونیستی به‌عنوان یکی از خبیث‌ترین رژیم‌های تاریخ و نیز بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان علیه ملت ایران هستند، افزود: ملت ایران در برابر همه این فشارها مقتدرانه روی پای خود ایستاده است. رئیس‌جمهوری با بیان اینکه امروز در شرایط سیاسی جهانی در دوران ویژه‌ای قرار داریم که باوجود سختی‌ها و مشکلات فراوان برای ایستادگی در برابر آنها اجر بالایی در پیشگاه خداوند و تاریخ خواهیم داشت، گفت: ما به روزهای افتخارآفرینی خود در ایام حساس تاریخی غرور و افتخار می‌کنیم و امروز بی‌تردید از این مشکلات عبور خواهیم کرد. روحانی با اشاره به اینکه همه دولت‌ها در دوران فعالیت خود با مشکلاتی مواجه بوده‌اند و مشکلات دولت یازدهم و دوازدهم بیشتر از همگان بوده است، گفت: این فشارها هم می‌تواند انسان را خسته کند و هم می‌تواند باعث افزایش صبر، توانایی و اجر انسان شود.