او در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه مدل اول کابینه برای راست‌ها «کابینه روحانی- نظامی» است، گفت: آنگونه که نظامیان سکاندار وزارتخانه‌های کشور، دفاع، امورخارجه و اقتصاد شوند و مابقی کابینه در اختیار روحانیون قرار بگیرد. مدل دوم «کابینه نظامی» است؛ آنگونه که فردی نظامی در راس کابینه قرار بگیرد و تمامی وزرایش را از میان نظامیان انتخاب کند. وی افزود: به‌نظر کابینه «نظامی» یا «نیمه نظامی- نیمه روحانی» نمی‌تواند گشایشی در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی به وجود بیاورد و حتی شاید وضعیت را حادتر از امروز کند؛ اما به‌نظر می‌رسد اقتصاد و سیاست خارجه دغدغه حامیان این دو مدل نباشد. حجاریان در مورد تحریم‌ها نیز گفت: من قبلا گفته‌ام «و ما ادراک ما تحریم»؛ در تحریم‌های جدیدی که ترامپ و دارودسته‌اش به‌خصوص خزانه‌داری آمریکا در نظر دارند، در بحث زنجیره مالی به تحریم ثانویه اکتفا نمی‌شود و این یعنی گره‌ها به دست بابک‌ها گشوده نخواهد شد.