به گزارش «ایسنا» علی ربیعی در بازدید از کارخانه نوین زعفران در شهرک صنعتی توس اظهار کرد: سفر ما در استان خراسان رضوی و شهر مشهد همزمان با برنامه‌های توسعه اشتغال در کشور شده است. امروز در شرکت نوین زعفران درخصوص زعفران و حوزه اشتغال مربوط به آن حدود ۶۰۰ هزار نفر در کل کشور به‌طور فصلی مشغول به کار هستند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: با توجه به سیاست‌ها برنامه‌های تفاهم شده بین ما و وزارت جهاد کشاورزی در رشته‌های شغلی امری سه‌جانبه بوده که معاونت تعاون روستایی ریاست جمهوری از آن حمایت می‌کند. همچنین صندوق کارآفرینی امید این سیاست را دنبال می‌کند. صندوق کارآفرینی امید با توجه به سهم آن در اشتغال روستایی با نرخ تسهیلات پایین این مساله را دنبال خواهد کرد.ربیعی درخصوص تاثیر خروج آمریکا از برجام در محیط کسب و کار خاطرنشان کرد: سعی ما بر این است که کمترین تاثیر را در کسب و کار ما داشته باشد و آثار خروج دولت آمریکا از برجام برزندگی مردم کمترین اثر را خواهد داشت. در واقع رابطه مساله تحریم و ارز در زندگی روزمره مردم را با پشتیبانی از سیاست‌های ارزی دولت با نرخ ارزی که در اختیار می‌گذارد، به حداقل برسانیم. در حقیقت ما شاهد بودیم که آمریکا این انتظار را داشت که بازار ایران متشنج شود اما اتفاق خاصی در بازار رخ نداد.