جهانگیری افزود: «افغانستان کشوری مهم و همسایه‌ای بسیار خوب برای جمهوری اسلامی ایران است و ایران از پیشرفت و توسعه امنیت در افغانستان خوشحال می‌شود.» معاون اول رئیس‌جمهوری یکی از مهم‌ترین مسائل افغانستان را امنیت در این کشور برشمرد و تصریح کرد: «توسعه امنیت و جلوگیری از فعالیت گروه های تروریستی باید در افغانستان یک راهبرد جدی باشد و کشورهای همسایه نیز باید در این زمینه به افغانستان کمک کنند.» طارق شاه‌بهرامی نیز با بیان اینکه افغانستان در طول تاریخ هیچ‌گاه تهدیدی علیه کشورهای دیگر نبوده است، از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران در شرایط بسیار دشوار قدردانی کرد. وزیر دفاع ملی افغانستان با اشاره به مسائل این کشور در مواجهه با گروه‌های تروریستی افزود: «ما در سطح منطقه نه‌تنها با طالبان بلکه با گروه‌های تروریستی دیگر نظیر داعش روبه‌رو هستیم و هر روز در مبارزه با این گروه‌ها قربانی می‌دهیم.»