به گزارش «ایسنا» جعفری در نخستین جشنواره طرح بسیج همگام با کشاورز تاکید کرد: ما در جنگ فعلی چند سالی است که در شدیدترین حالت آن قرار گرفته‌ایم و این دشمنی دشمنان و برنامه‌ریزی و توطئه آنها علیه ما یک امر طبیعی است و اگر روزی دشمنی آمریکا با ما تمام شود باید در حقانیت راه انقلاب شک کنیم. فرمانده سپاه درادامه سخنانش گفت: یک غفلت استراتژیک در کشور داریم و آن توجه نکردن مسوولان به ظرفیت‌های داخلی است که به‌جای آن متاسفانه نگاه به بیرون است که در شرایط و مقطع کنونی به‌نظر می‌رسد برای آن مسوولان هم دارد این امر به اثبات می‌رسد که باید به داخل توجه کنیم اما به‌هرحال باید دقت کنیم که اگر زمان بگذرد ممکن است امکان استفاده از این ظرفیت را از دست بدهیم.  او گفت: اخیرا اروپایی‌ها هم زمزمه‌هایی مبنی بر تکیه نکردن به خود را از سوی ما طرح کرده‌اند اما به‌هرحال فرصتی از سوی مقام معظم رهبری برای مذاکره و البته تضمین صددرصدی از سوی آنان داده شده است که اگر به‌جایی نرسد باید همان مسیر پنج سال پیش را ادامه دهیم.