این زن که همسر و فرزندی نداشت، مدتی پیش از مرگ تمام ثروت خود را به حیوان خانگی‌اش که چند سال پیش در خیابان زندگی می‌کرد، بخشید. دارایی این گربه توسط نمایندگان صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت می‌شود. به درخواست «آنا» این گربه باید تحت مراقبت دامپزشکی باشد و محل زندگی راحت و هر آنچه برای آسایش وی لازم است، تهیه شود. در حال حاضر این گربه در محل نگهداری حیوانات خانگی در میلان نگهداری می‌شود و در حال جست‌وجو برای یافتن صاحب جدیدی برای او هستند. به گزارش اسپونیک، پس از مرگ این گربه، دارایی او به یکی از مراکز حمایت از حیوانات اختصاص داده می‌شود.