به گزارش «ایبِنا» بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا مواردی را برای جلوگیری از سوءاستفاده و تخلفات احتمالی کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است:  یکی از مهم‌ترین ریسک‌های عملیاتی که موسسات اعتباری موظف به مدیریت و کنترل آن هستند، ریسک تقلب و کلاهبرداری در موسسات اعتباری بوده و لذا ضروری است تا تدابیری به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده و تخلفات احتمالی کارکنان موسسات اعتباری اتخاذ شود.با عنایت به برخی گزارش‌های واصله در خصوص سوءاستفاده برخی از کارمندان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بالاخص در سطح شعب در زمینه برداشت و نقل‌و‌انتقال غیرمجاز وجوه به حساب خود یا اشخاص ثالث، ضروری است دستور فرمایند تا به قید فوریت تدابیری در زمینه اعمال کنترل‌های داخلی به‌منظور جلوگیری از وقوع چنین تخلفانی اتخاذ شود. در این خصوص لازم است، حداقل اقدامات کنترلی ذیل توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی صورت پذیرد.در اسرع وقت ضوابط کنترلی و احتیاطی دقیقی در خصوص سطح دسترسی کارکنان برای نقل‌و‌انتقال وجوه در سطح شعب تدوین شده و ضمن تعیین محدوده‌هایی برای میزان مبلغ نقل‌و‌انتقال، در قالب سطوح جزیی، متوسط و عمده، نسبت به رصد و کنترل نقل‌و‌انتقالات بالاخص در سطوح عمده اقدام شود و بدون اخذ تاییدیه‌های ضروری و کنترل‌های چندگانه توسط سرپرستی‌ها و واحدهای ستادی نقل‌و‌انتقالات در مبالغ عمده و حتی المقدور متوسط، امکان‌پذیر نباشد. ضمن نظارت و کنترل فعالیت‌های کاربران در سیستم‌های رایانه‌ای، نسبت به تعیین دقیق اختیارات و سطوح مجاز دسترسی هر یک از کاربران به سیستم‌های رایانه‌ای و نرم‌افزارهای مالی و بانکی، اقدام مقتضی صورت گرفته و از ثبت خودکار تمامی اقدامات و دستورات صادره توسط کاربران در سیسـتم‌های نرم‌افزاری مورد استفاده آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی با توجه به اختیارات و مسـوولیت‌های هـر یک از کاربران در ساعات اداری اطمینان حاصل شود. تدابیر لازم به‌منظور حصول اطمینان از خاموش بودن سیستم‌ها در ساعات غیراداری و غیـر‌فعال شـدن تمامی دسترسی‌های کاربران در ساعات غیراداری، اتخاذ شود. برای هر یک از شعب براساس درجه شعب، سقف‌هایی برای نقل‌و‌انتقال وجوه در نظر گرفته شود.