فیلی با اشاره به اینکه تاکنون جسد ۲۱ نفر از جان‌باختگان تحویل خانواده‌ها شده است، ابراز کرد: امدادگرانی از استان‌های مختلف کشور با شب‌مانی در ارتفاعات دنا و در شرایط سختی به کار جست‌وجو ادامه می‌دهند. وی با تاکید بر اینکه پایان عملیات در دنا بستگی به شرایط آب و هوایی دارد، افزود: در صورت مساعد بودن شرایط جوی با تمام قدرت کار جست‌وجو و انتقال پیکرها انجام و پایان عملیات اعلام می‌شود.