به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزابیگی در نشست خبری گفت: در سامانه کارا، بیش از ۱۰۸ طرح کشوری مورد نیاز مردم و دانشگاه‌های علوم پزشکی با ایجاد اشتغال مستقیم برای ۷۳۰۰ نفر و ایجاد اشتغال غیر مستقیم برای ۲۱ هزار نفر وجود دارد. وی در همین راستا، در تشریح سامانه کارا، بیان داشت: این سامانه، برای افرادی است که طرح برای ایجاد اشتغال داشته و نیازمند تسهیلات هستند و بر این اساس در این سامانه می‌توانند ثبت‌نام کنند. همچنین در سامانه کارا، بیش از ۱۰۸ طرح کشوری مورد نیاز مردم و دانشگاه‌های علوم پزشکی در نظر گرفته شده که این طرح‌ها می‌توانند به‌طور مستقیم برای ۷۳۰۰ نفر و به‌صورت غیر مستقیم، برای ۲۱ هزار نفر، اشتغال ایجاد کنند. میرزا بیگی گفت: چنانچه بیمارستان غیردولتی درحال راه‌اندازی، تعدادی پزشک و پرستار و نیروی دائمی استخدام کند، اشتغال مستقیم محسوب می‌شود و چنانچه کسانی این بیمارستان‌ها را بسازند، اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. بر همین اساس، درحال حاضر در سامانه کارا، ۱۰۸ طرح ثبت شده که با ۲۷ مورد آن موافقت شده است. میرزابیگی با بیان این‌که توسعه نرم‌افزارهای حوزه سلامت نیز مورد توجه است، افزود: طی ماه‌های آینده توافقاتی با اتحادیه مشاغل مجازی انجام می‌شود تا به‌صورت ساماندهی شده در این عرصه وارد شوند و این عرصه برای اشتغال‌زایی بسیار اهمیت دارد. وی تاکید کرد: کسانی که در سطح جامعه و کشور می‌خواهند وارد کسب و کار در حوزه سلامت شوند اگر فکر می‌کنند به تسهیلات نیاز دارند به سامانه کارا وارد شوند. البته در تهران نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

دبیر ستاد کارآفرینی و اشتغال وزارت بهداشت در پایان در مورد وضعیت جذب پرستاران نیز، گفت: برنامه ریزی ما برای جذب ۶۰ هزار نفر است، اما قطعا بیشتر از این تعداد جذب خواهند شد. بر همین اساس، نیروی پزشک، پرستار و پیراپزشک نیز، به تناسب مراکز مختلف می‌توانند جذب شوند.