بر اساس مطالعات انجام شده از سوی بخش مدیریت ثروت بانک سوئیسی UBS، آمار به‌دست آمده نشان می‌دهد که ۹۱ درصد از ۵ هزار سرمایه‌گذاری که تحقیق بر روی آنها انجام گرفته، تغییرات مالی را در حال‌حاضر به دلیل افزایش طول عمر انجام می‌دهند. هرکدام از این سرمایه‌گذاران حداقل یک میلیون دلار دارایی که قابلیت سرمایه‌گذاری داشته باشد، در اختیار دارند و سهام بخش درمانی به‌عنوان سرمایه‌گذاری مورد علاقه آنها است. همچنین ۵۳ درصد از ثروتمندان جهان انتظار دارند تا سن ۱۰۰ سالگی زنده بمانند. بر همین اساس، ٧۶ درصد آلمانی‌ها انتظار دارند که ۱۰۰ ساله شوند و در آسیا تقریبا ۵۰درصد افراد این انتظار را دارند و در آمریکا ۳۰ درصد بر این باور هستند که ۱۰۰ ساله می‌شوند.