ولایتی با بیان اینکه در رابطه با خلیج فارس و هر بخشی از ایران هر کاری انجام دهیم کم بوده است، افزود: «ماجرای خلیج فارس و این تغییر نام، فتنه‌انگیزی است که از سوی بعضی صورت گرفت و به نظرم کار گذرایی است و بالاخره حق، خودش را نشان می‌دهد.» وی ادامه داد: «در آثاری که از یونانیان هم به جا مانده و نقشه‌هایی که متناسب با شرایط آن روز ترسیم کردند، واژه‌های به کار رفته مترادف با نام خلیج فارس است.» مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری همچنین گفت: «برای اولین بار انگلیسی‌ها این کار را شروع کردند نه اینکه بگویند خلیج عربی بلکه کلمه فارس را حذف کردند و در رسانه‌های خود هم واژه خلیج را به کار می‌برند. اما باید بگویم که در یک زمانی رسما و مشروط از سازمان ملل سوال کردیم پاسخی که به ما دادند تاکید بر نام خلیج فارس بود.»

ولایتی در ادامه تاکید کرد: «اما چرا بر اسم خلیج فارس این‌قدر اصرار وجود دارد به این دلیل است که تغییر نام مقدمه تغییر هویت، مالکیت و ایجاد ادعاهای کاذب در تمامیت ارضی ایران است. بنابراین زمانی که خلیج عربی می‌گویند برای این است که بار حقوقی به آن تعلق گیرد در حالی که اگر تمامی سواحل را هم در نظر بگیریم مجموعه سواحل ما در خلیج فارس با تمامی جزایر بیش از مجموعه سواحلی است که شش کشور حاشیه خلیج فارس در اختیار دارد.»