دو روز پیش در نخستین جلسه دادگاه، کیفرخواست ۸ متهم از ۲۶ عامل داعش در حمله تروریستی تهران، قرائت شد. اما دیروز جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف اول «س.م» برگزار و قاضی صلواتی متهم را تفهیم اتهام کرد که یکی از اتهامات متهم بغی است.

«س.م» در توضیحات خود با بیان اینکه سابقه کیفری نداشتم و داماد خواهرم مرا به داعش برد، گفت: زمانی که وارد داعش شدم بعد از ۳ روز قصد بازگشت داشتم، خواستم از سوریه فرار کنم مرا کنار یک جنازه دار زده بردند و گفتند هر کس از ما جدا شود خود و خانواده‌اش را نابود می‌کنیم. «س.م» ادامه داد: نمی‌گویم مجرم نیستم، یکبار به‌صورت غیر قانونی به مدت ۲۵ روز به افغانستان رفتم. او در پاسخ به سوال قاضی صلواتی درباره آموزش نظامی در افغانستان، این موضوع را رد کرد. قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: در افغانستان آموزش نظامی دیدی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتی، حکم جلبت هم صادر شده بود، چرا وقتی سال ۹۱ تعهد دادی عضو گروه‌های تکفیری نشوی باز سال ۹۴ به سوریه رفتی؟ که «س.م» پاسخ داد رفتم داماد خواهرم را برگردانم. او گفت: در حویجه ۲۰ روز آموزش تئوری داشتیم و بعد از ۲۰ روز آموزش نظامی ‌دیدیم و بعد از آن مسلح شدیم و ماهی ۵۰ دلار حقوق می‌گرفتم.