او تجربه موفق دودوره ریاست مجلس را در کارنامه دارد و ریاست دفتر ویژه بازرسی رهبری را نیز عهده‌دار بود. وی افزود: آقای روحانی سال ۹۲ در بدو مسوولیت ریاست‌جمهوری درخواست داشت که آقای ناطق حسب آن تجربیات بسیار ارزشمند، تکیه گاهی برای بسیاری از نیروهای ملی باشد و مسوولیت دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی را بپذیرد، اما جناب آقای ناطق این پیشنهاد را نپذیرفت. وی با اشاره به علت عدم پذیرش پیشنهاد دبیری شورای‌عالی امنیت ملی توسط ناطق‌نوری ادامه داد: آقای احمدی‌نژاد سال ۸۸ ظلمی در حق آقای ناطق‌نوری و خانواده‌اش انجام داد؛ اما با وجود آنکه بعدا مشخص شد، افاضات آقای احمدی‌نژاد، بی‌ربط و خلاف بیّن بود، هیچ‌کس حق مسلم آقای ناطق را به او برنگرداند و از او دلجویی و عذرخواهی نکرد. در واقع اصولگرایان خیلی راحت از کنار قضیه گذشتند و این ناراحتی با آقای ناطق‌نوری باقی ماند. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی درباره نگاه آقای ناطق به دعوت آقای روحانی برای قبول مسوولیت دبیری شورای‌عالی امنیت ملی اظهار کرد: من فکر نمی‌کنم که چنین شود چون اگر قرار بر این بود، همان چهار سال و نیم پیش اتفاق می‌افتاد.