وزیر خارجه ادامه داد: پیشگیری از جنگ نیازمند تمرکز بر علل و ریشه‌های ایجاد آن، از جمله عواملی چون اشغالگری، مداخلات خارجی و افراط‌گرایی است. ظریف افزود: گسترش توهمات هژمونیک و تلاش برای دستیابی به امنیت به هزینه دیگران از طریق انحصار و ایجاد بلوک، موجب تشدید گسترش تنش و درگیری شده و مسابقه تسلیحاتی مخربی را ایجاد کرده است. او تاکید کرد: بسیار حائز اهمیت است که برای اتخاذ یک رویکرد جدید بر مبنای ایجاد «منطقه‌ای قوی» تلاش کنیم، به‌جای اینکه تلاش کنیم که قوی‌ترین در منطقه باشیم. باید به‌جای ایجاد بلوک امنیتی، به ایجاد شبکه‌های امنیتی بپردازیم که از طریق آن منافع همه اعضا تامین شود و همه در این رویکرد برنده خواهند بود. وزیر خارجه با بیان اینکه در دنیای به هم پیوسته کنونی، امنیت هیچ کشوری به هزینه دیگران تضمین نخواهد شد، افزود: جمهوری اسلامی ایران معتقد است رویکرد کنونی برخی کشورها مبتنی بر بازی با حاصل جمع صفر که مستلزم تلاش برای دستیابی هژمونی و انحصار و محروم‌سازی در منطقه خاورمیانه طی چهار دهه گذشته بوده، عامل اصلی جنگ‌های مستقیم و غیرمستقیم مخربی بوده است و این رویکرد باید تغییر یابد. ظریف تاکید کرد: از همه کشورها می‌خواهیم به تلاش‌های ما برای پیشبرد این اهداف که شامل ایجاد منطقه‌ای قوی و همچنین امنیت شبکه‌ای یکپارچه است، بپیوندند.

او تاکید کرد: این تغییر رویکرد نیازمند پذیرش و احترام به اصولی مشترک همراه با اقداماتی چون اعتمادسازی است و برای پیشبرد این هدف جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی یک مجمع گفت‌وگوی منطقه‌ای در خلیج‌فارس را به منظور غلبه بر چالش‌های پیش رو و ایجاد صلح پایدار در منطقه پیشنهاد می‌کند. وزیر خارجه ادامه داد: ما از کشورهای همسایه در این راه آبی استراتژیک که جنگ‌های بسیاری را شاهد بوده است دعوت می‌کنیم برای حل این چالش‌ها به ما بپیوندند. ظریف افزود: از سازمان ملل انتظار داریم در مراحل اجرای این فرآیند که ترتیبات آن حدود ۳۰ سال پیش در پاراگراف ۸ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت در نظر گرفته شده، ولی هیچ گاه اجرایی نشده است، با ما همکاری کند. ظریف در پایان سفر خود به نیویورک راهی بروکسل شد تا در نشست اتحادیه اروپا درباره سوریه حضور پیدا کند.