براساس این گزارش، این بسته پستی ۱۳۰۰ گرم بوده که خالص مواد مخدر ممزوج شده در آن۶۰۰ گرم از نوع شیره تریاک تشخیص داده شده است.ماموران گمرک امانات پستی البرز با رصد نامحسوس اطلاعات محموله‌ها، مدیریت ریسک و حصول اطمینان از جاسازی مواد مخدر در بسته‌های پستی اقدام به بررسی آن کردند که مشخص شد منسوج محتوای این بسته پستی که دم کنی قابلمه بود، آغشته به مواد مخدر است.قاچاقچیان مواد مخدر به منظور فریب ماموران گمرک با اتکا به شیوه‌های عجیب، اقدام به انواع جاسازی مواد مخدر می‌کنند که آغشته‌ کردن منسوجات و البسه به مواد مخدر و استحصال در مقصد از جمله این شیوه‌ها است‌ اما در انتقال این مواد ناموفق بوده‌اند. البته اقدامات برای کنترل و کشف آن نیز برای ماموران گمرک از ریسک بالایی برخوردار است؛ چرا که چنانچه در تشخیص و اقدام به بررسی این جاسازی‌ها اشتباهی صورت گیرد، عواقب ناخوشایندی از جمله از بین رفتن کالا و اعتراض شدید مراجعه‌کنندگان از کمترین تبعات آن خواهد بود.