وی گفت: براساس رای صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران محمدرضا ثلاث به اتهام قتل سه‌نفر از ماموران نیروی‌انتظامی و اخلال در نظم و امنیت عمومی به سه‌فقره قصاص نفس، یک‌سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود که با درخواست فرجام‌خواهی از سوی نامبرده پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت. این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: شعبه مذکر رای صادره از سوی دادگاه کیفری یک استان تهران را عینا تایید کرده است. رئیس‌کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: بر این اساس پرونده برای انجام تشریفات مربوطه برای اجرای حکم به دادسرای تهران ارسال شد.

همچنین به گزارش خبرگزاری مهر ، وی درخصوص زمان اجرای حکم این پرونده گفت: تمام تلاش‌مان این است که در اسرع وقت اجرا شود. در حال حاضر پرونده برای طی مراحل قانونی اجرا، به دادسرای اجرای احکام ارسال شده است. رئیس دادگستری استان تهران درخصوص پرونده تعداد دیگری از اغتشاشگران حادثه پاسداران نیز گفت: پرونده این افراد به دادگاه ارسال شده است و به‌زودی محاکمه می‌شوند. تایید شده است که شعبی برای رسیدگی به این پرونده‌ها در اولین فرصت تعیین وقت کنند. محمدرضا ثلاث، راننده اتوبوسی بود که در شب حادثه خیابان پاسداران در گلستان هفتم، سه تن از ماموران نیروی انتظامی را زیر گرفت و به شهادت رساند.