دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران در این ارتباط افزود: به دنبال این توافق، پیش‌بینی می‌شود سالانه یک میلیون تن گندم از این طریق عبور موقت شود.زرگران اضافه کرد: براساس توافق‌های به عمل آمده در کمیسیون مشترک ایران و روسیه، واردات گندم به هیچ وجه برای مصرف داخلی نیست و فقط برای تبدیل به گندم و صادرات است.وی در تشریح دیگر توافق‌های به عمل آمده در کمیسیون مشترک ایران و روسیه در بخش کشاورزی - که در آخرین ماه سال۹۶ برگزار شد - گفت: در این کمیسیون توافق شد برای ذبح دام صادراتی روسیه، نیازی به اعزام دامپزشک از ایران نباشد و تائیدیه دامپزشکی روسیه مورد پذیرش قرار می‌گیرد.به گفته زرگران، با این حال عالم دینی برای رعایت ذبح اسلامی، اعزام خواهد شد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، استفاده از جنگل‌های روسیه را از دیگر توافق‌های کمیسیون مشترک ایران و روسیه اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه ما واردکننده چوب هستیم، روسیه اجازه بهره برداری از جنگل‌ها را به طرف ایرانی داد تا طرف ایرانی در این بخش ورود کند و ارزش افزوده بیشتری به دست بیاورد.