واکنش به بست‌نشینی احمدی نژاد

در خبری دیگر عبدالعلی گواهی، تولیت آستان حضرت امامزاده صالح در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به بست‌نشینی و ایجاد اخلال توسط هواداران احمدی‌نژاد گفت: تا امروز تحمل کرده‌ایم؛ ولی از این به بعد تحمل نخواهیم کرد و این طور افراد را راه نمی‌دهیم تا امنیت و آرامش زائران تامین شود. تولیت آستان حضرت امامزاده صالح(ع) ادامه داد: من امروز مسوول هستم؛ بنا نیست وقتی فردا کسی آمد و مسوول اینجا شد، من بیایم اینجا بست‌نشینی کنم بگویم این آقا دارد خراب می‌کند. خب من در جای خودم باید جواب دهم. گواهی ادامه داد: کسی که هشت سال مسوول بوده باید پاسخگو باشد. اینکه بیاید چنین رفتاری را انجام دهد نامطلوب است. از هیچ کسی این حرکت پذیرفته نیست.