شخصی صد نفر از همشهریانش را به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شستا آورده بود.» او افزود: «بعضی به اموال و دارایی‌های ما طمع می‌کنند و می‌خواهند به آن ناخنکی بزنند. برخی مدیرانی که با رابطه آمدند اموال شرکت را نسیه فروخته‌اند تا ۴ ماه و ۶ ماه پولش را بگیرند اما کسانی که نسیه بردند پول آن را هم ندادند و حال نمی‌دانیم اصلا آن پول‌ها کجا رفته است. آقای ربیعی لطف کردند و اسم آنها را پشت تریبون در مجلس نگفتند.» ترکان با بیان اینکه مدیران شستا نباید به کسی وابسته باشند، گفت: «وابستگی مدیران به معنای آن است که اجازه داده‌ایم به حقوق کارگران تعرض شود. البته آقای لطفی مدیرانی را در شستا انتخاب کردند که از بدنه آن بالا آمده بودند. این مدیران مدیرانی دلسوز هستند و نه افراد گذری. آقای لطفی گفته‌اند صد نفر از مدیران را جابجا کرده‌اند.»