دولت همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها را در سال ۱۳۹۷ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار دهند و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند. دولت همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد به‌منظور همسان‌‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، به شناسایی و فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) تا پایان تیرماه سال‌جاری و واریز آن به حساب‌های مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.