توانمندی در اخذ مالیات مناسب به حکمرانی بهتر و ایفای نقش جدی‌تر دولت در فرآیند توسعه کمک شایانی می‌کند. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار کرد: مالیات‌ستانی مناسب نیازمند سیستم‌های مالیاتی مناسب و همکاری مودیان مالیاتی است. متاسفانه یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت‌ها در فرآیند مالیات‌ستانی عدم تمکین مالیاتی مودیان به‌ویژه مودیان خُرد است. میرشجاعیان ادامه داد: این امر از یکسو ناشی از عدم دسترسی اطلاعاتی دولت به این مودیان بوده و از سوی دیگر ناشی از پیچیدگی مقررات مالیاتی و بالا بودن هزینه‌های بالای تمکین برای مودیان خُرد است. وی افزود: بهبود این شرایط مستلزم استفاده از روش‌هایی است که به ارتقای ارتباط میان ادارات امور مالیاتی، مودیان و حلقه‌های واسط میان آنها منجر می‌شود. فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از شیوه‌های مدرن ارائه خدمات می‌تواند یکی از گزینه‌های پیش‌روی ادارات مالیاتی برای ارتقای کارآیی سیستم مالیاتی و تمکین مودیان در برابر آن باشد. این مقام مسوول در وزارت اقتصاد تاکید کرد: ظهور فناوری‌های نوین که منجر به افزایش سرعت تحلیل و انتقال داده‌ها شده، بر تمامی ابعاد زندگی بشر در هزاره جدید سایه افکنده است. مالیات و شیوه ارائه خدمات مالیاتی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تحت‌تاثیر این تحولات چشم‌اندازی رو به تغییر را به نمایش گذاشته است؛ بنابراین توجه به تحولات و بررسی ظرفیت‌های بالقوه فناوری‌های جدید در جهت ارتقای کیفیت سیستم مالیاتی ضروری به‌نظر می‌رسد.