اسحاق جهانگیری در بازدید از آخرین وضعیت دریاچه ارومیه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه «حیات بخش وسیعی از مردم کشورمان به دریاچه ارومیه وابسته است» اظهار کرد: ایران در هیچ شرایطی نمی‌تواند نسبت به دریاچه ارومیه بی‌تفاوت باشد و با اطمینان به مردم منطقه می‌گویم که کمترین دغدغه‌ای در این بخش نداشته باشید، البته مسیر کار دشوار و سخت بوده که مردم باید به دولت کمک کرده و در اجرای طرح‌ها همراه دولت باشند تا دریاچه ارومیه در حد قابل‌قبول احیا شود.

معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص اعتبارات دریاچه ارومیه تصریح کرد: طبق گزارش‌های سال گذشته ۴۵ درصد از اعتبارات دریاچه ارومیه اختصاص یافته که تقریبا برابر با تخصیص بودجه برای کل طرح‌های عمرانی کشور است. در نظر داریم امسال کم بودن تخصیص اعتبارات سال گذشته را جبران کنیم. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه «مسیر رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه لایروبی شده است» گفت: مواقع بارندگی آب از مسیر رودخانه‌ها با کمترین معطلی به سمت دریاچه سرازیر می‌شود و خوشبختانه تراز دریاچه در وضع خوبی قرار دارد ولی نسبت به برنامه پیش‌بینی شده کمی عقب هستیم.