بهمنی با رد سه برابر شدن قیمت دلار دوران ریاست او بر بانک مرکزی گفت: قیمت ارز ۳ برابر نشد، چرا که قیمت دلار در بازار آزاد از حدود هزار و ۷۰۰ تومان نهایتا به ۳ هزار و ۶۰۰ تومان در یک مقطع کوتاه زمانی رسید، اما نهایتا قیمت دلار ۳ هزار و ۱۰۰ تومان شد و به عبارتی می‌توان عنوان کرد که قیمت دلار در بازار آزاد از هزار و ۷۰۰ تومان به حدود ۳ هزار تومان در زمان حضورم در بانک مرکزی رسید.نرخ دلار در مهرماه ۱۳۸۹ از وضعیت یکسان خارج شد و از هزار و ۵۰ تومان به مرور فاصله گرفت.