به گزارش «ایرنا» قاسمی گفت: «با توجه به تداوم کسالت شدید وزیر امور خارجه که از روز شنبه آغاز و منجر به بستری شدن چند ساعته وی در بیمارستان شد و نیز نیاز به استراحت مطلق طبق تجویز پزشک معالج، تمامی برنامه‌ها و ملاقات‌های روزهای شنبه و یکشنبه رئیس دستگاه دیپلماسی از جمله با یوسف بن علوی همتای عمانی لغو شد.» در همین حال به‌دنبال کسالت وزیر امور خارجه و لغو دیدارش با همتای عمانی، یوسف بن علوی پیش از ظهر روز گذشته در تماس تلفنی با ظریف جویای احوال ایشان شد. عمار حکیم، رئیس تحالف ملی شیعیان عراق  نیز در تماسی تلفنی با ظریف صحبت کرد و جویای احوال او شد.