او در بخش دیگری از این گفت‌وگو بیان کرد: بارها موضوعاتی در مجمع بحث شده است که چه در قوانین و سیاست‌های کلی، مقام معظم رهبری در آن مساله نظری را ابراز کرده‌اند و دیدگاهی را گفته‌اند، بارها دیده‌ایم که در مجمع شخصی نظری داده است که خلاف نظر رهبری بوده است و بعضی از اعضا اشکال گرفته‌اند که این صحبت‌ها خلاف نظر مقام معظم رهبری است.

انصاری در ادامه گفت: متاسفانه از مقطعی عملا ارتباط اصلاح‌طلبان با نهاد رهبری و شخص مقام معظم رهبری خیلی کم شد و می‌شود گفت که به حداقل ممکن رسید. وی افزود: متاسفانه این موارد به حداقل رسیده و منظور ما از ملاقات یک دیدار رسمی خصوصی برای مذاکره است وگرنه گاهی در روضه‌ها و مراسم‌های عمومی ممکن است چند نفر از اصلاح‌طلبان حضور داشته باشند. اما واقعیت این است که در حال حاضر این رابطه، یک رابطه منظم و تعریف شده‌ای نیست. مجید انصاری با اشاره به مواضع اخیر احمدی‌نژاد و موضع اعضای مجمع نسبت به حضور او در مجمع تشخیص گفت: در مجمع به تبع حساسیت‌های ایجاد شده در جامعه برخی از اعضا نسبت به مواضع آقای احمدی‌نژاد معترض هستند و با توجه به جایگاه مجمع این حساسیت ایجاد شده و برخی از اعضا نیز نسبت به ادامه حضور ایشان معترض هستند.