روزنامه یو‌اس‌ای تودی مدعی شده عامل محرکِ گفت‌وگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵، تغییر واقعی نیت‌های ایران نبوده و این کشور هنوز به‌دنبال تبدیل شدن به «هژمون منطقه» است. در این یادداشت آمده است: «تهران، همزمان با شدت گرفتن فشارها از جانب ایالات‌متحده این‌طور محاسبه کرد که اضطراب ناشی از درگیری واقعی نظامی، ناگزیر واشنگتن و شرکای دیپلماتیک آن را به سمت میز مذاکراه هسته‌ای خواهد کشاند.» این یادداشت می‌افزاید: «دولتمردان ایران، قمار درستی کردند و حاصل آن توافق هسته‌ای بود که بسیاری در هر دو حزب آمریکا موافقند قدرت گرفتن حکومت ایران به قیمت از دست رفتن ثبات در سراسر منطقه است.» روزنامه آمریکایی نوشته مقام‌های کره‌شمالی که از نزدیک نظاره‌گر مذاکرات ایران بودند، اکنون خواستار ترتیبات مشابهی هستند که نفع زیادی برای آنها در پی خواهد داشت.