شاپور محمدی افزود: یکی از ایرادات اساسی که کشور ما دارد به موضوع نداشتن عملیات بازار باز مربوط است. در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اینکه در حال حاضر ۳هزار میلیارد تومان اوراق با نرخ ۲۰ درصد از سوی وزارت اقتصاد در ماه‌های اخیر تامین مالی شده است، گفت: نگران سال ۹۷ هستیم. واحدهای تولیدی با سود اوراق ۲۰ تا ۲۷ درصد چگونه می‌توانند مالیات دهند،‌ این وضعیت قابل‌درک نیست. محمدرضا پورابراهیمی افزود: رئیس‌کل بانک مرکزی گفته است ۲۲۰ هزار میلیارد تومان جابه‌جایی از سپرده‌های کوتاه‌مدت به‌ویژه با سود ۲۰ درصد در این اواخر صورت گرفته است. چگونه می‌خواهند مابه‌التفاوت سود را جبران کنند. ترازنامه بانک‌ها تحت‌تاثیر قرار گرفته و باز هم نرخ سود از تعادل خارج شده است. در ادامه مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به این اظهارات گفت: بهتر است برای این موضوع یک جلسه داشته باشیم و مباحث متنوعی از جمله لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده و قانون مالیات اوراق بهادار وجود دارد که در مجلس با آنها موافقت نشده است. باید نرخ‌ سودی را که در مقطعی بالا رفته، به‌صورت متناسب تعدیل کنیم.