وی گفت: امیدواریم مجلس در هفته پیش‌رو این ایرادات را برطرف و نتیجه را به شورای نگهبان اعلام کند. همچنین به گزارش «ایسنا» کدخدایی در نشست شورای عمومی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در مورد موضوع بررسی صلاحیت‌ها گفت: در بحث صلاحیتی، قانون انتخابات شرایط و موانعی را گفته است. ما ناچاریم رفتار فرد را بررسی کنیم. ما چگونه می‌توانیم اعتقاد و التزام فرد را رصد کنیم. ممکن است اشتباهاتی هم رخ دهد ما هم مثل شما انسانیم.

بررسی ایرادها از امروز

در همین حال علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷، در گفت‌وگو با «ایسنا» با اشاره به ایرادات مجدد شورای نگهبان به مصوبات مجلس در بودجه ۹۷ گفت که این ایرادات در جلسه روز شنبه کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار می‌گیرد.