تورم مثبت در دو گروه غذایی

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در میان ۱۱ گروه مواد خوراکی که آمار آنها منتشر شده است، دو گروه تورم مثبت، چهار گروه تورم منفی و پنج گروه بدون تغییر قیمتی بوده‌اند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در میان دو گروه با تورم مثبت، تنها گروه «تخم‌مرغ» تورم بالای یک درصد را ثبت کرده است. بر این اساس، تورم هفتگی گروه تخم‌مرغ ۹/ ۴ درصد و تورم گروه «گوشت قرمز» ۲/ ۰ درصد بوده است. جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که قیمت متوسط هر شانه تخم‌مرغ به ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. در گروه گوشت قرمز نیز، هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان به قیمت ۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه شده که به نسبت مدت مشابه هفته گذشته ۳/ ۰ درصد افزایش داشته است. اما در مقابل، هر کیلو گوشت گاو و گوساله بی‌استخوان به قیمت ۴۱ هزار و ۴۰۰ تومان(به‌طور متوسط)به فروش رسیده است که قیمت آن به نسبت مدت مشابه هفته گذشته تغییری نداشته است. برآیند این دو زیرگروه در گروه گوشت قرمز، سبب تورم هفتگی ۲/ ۰ درصدی شده است.

مربع منفی در رشد خوراکی‌ها

در میان آمار گزارش منتشر شده، چهار گروه «گوشت مرغ»، «حبوب»، «سبزی‌های تازه» و «میوه‌های تازه» تورم منفی هفتگی را ثبت کرده‌اند. براساس این گزارش در میان چهار گروه با تورم منفی، گروه سبزی‌های تازه با تورم هفتگی منفی ۲/ ۲ درصد، بیشترین کاهش را ثبت کرده است. در این گروه، پیاز با تورم منفی ۴/ ۶ درصد بیشترین کاهش را ثبت کرده است. براساس آمارهای این گزارش، هر کیلو پیاز به قیمت متوسط ۲۵۰۰ تومان در شهر تهران عرضه شده است. علاوه بر این، هر کیلو بادنجان به قیمت متوسط ۳۲۰۰ تومان به فروش رسیده که در هفته مورد بررسی بازدهی منفی ۳/ ۵ درصد داشته است. در این گروه هیچ‌کدام از اقلام تورم مثبت بالای یک درصد ثبت نکرده‌اند و برآیند اقلام مورد محاسبه این گروه سبب تورم منفی ۲/ ۲ درصد برای گروه سبزی‌های تازه شده‌اند. گروه میوه‌های تازه نیز در هفته منتهی به ۴ اسفند ماه تورم منفی ۳/ ۱ درصد را کسب کرده است. در این گروه سیب قرمز و سیب زرد به ترتیب تورم هفتگی منفی ۲/ ۶ درصد و منفی ۶/ ۶ درصد را به‌دست آورده‌اند. براساس این گزارش، هر کیلو سیب قرمز به قیمت ۵۵۰۰ تومان و هر کیلو سیب زرد نیز به قیمت ۶ هزار تومان به فروش رسیده است. پرتقال درجه یک نیز به قیمت متوسط ۶ هزار تومان عرضه شده که تورم هفتگی منفی ۳/ ۱ درصد را ثبت کرده است. اقلام دیگری مانند انگور، هندوانه و کیوی نیز تورم منفی ۹/ ۱ درصد، منفی ۳ درصد و منفی ۱/ ۱ درصد داشته‌اند. میوه‌هایی مانند نارنگی، لیمو شیرین و انار نیز تورم مثبت ۱/ ۱ درصد داشته‌اند و موز نیز در هفته مورد بررسی ۷/ ۱ درصد تورم داشته است. در گزارش خرده‌فروشی منتشر شده، تورم گروه گوشت مرغ حدود منفی نیم درصد گزارش شده است. نگاهی به روند تورم هفتگی این گروه نشان می‌دهد متوسط قیمت گوشت مرغ پس از ۶ هفته منفی شده است. براساس این گزارش، متوسط قیمت هر کیلو گوشت مرغ به ۸۱۰۰ تومان رسیده است.

گروه حبوبات نیز در گزارش خرده‌فروشی منتشر شده تورم هفتگی منفی ثبت کرده است. آمارها نشان می‌دهند در هفته نخست اسفند، قیمت تمامی اقلام گروه حبوب به جز لوبیا چیتی ثابت بوده است. براساس این گزارش متوسط قیمت هر کیلو لوبیا چیتی به ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است که تورم هفتگی منفی نیم درصد را ثبت کرده است و در مجموع سبب تورم منفی ۱/ ۰ درصد در این گروه شده است. گروه حبوب دو هفته متوالی است که تورم منفی ۱/ ۰ درصد داشته است. گزارش منتشر شده بانک مرکزی در هفته منتهی به ۴ اسفند ماه، حکایت از ثبات قیمت در پنج گروه روغن، چای، قند و شکر، برنج و لبنیات دارد. روند تورم هفتگی در گروه روغن نشان می‌دهد قیمت در این گروه ۷ هفته است که تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشته است. در گروه برنج نیز ۵ هفته است که تورم هفتگی صفر بوده است.

تورم تخم مرغ در صدر

بانک مرکزی گزارش جدید خود از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در یک ماه منتهی به ۴ اسفند ماه را منتشر کرد. نتایج به دست آمده از گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در میان ۱۱ گروه غذایی «لبنیات»، «تخم‌مرغ»، «برنج»، «حبوب»، «میوه‌های تازه»، «سبزی‌های تازه»، «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ»، «قند و شکر»، «چای» و «روغن نباتی» متوسط قیمت ۶ گروه غذایی افزایش، سه گروه غذایی کاهش و دو گروه غذایی نیز بدون تغییر باقی مانده است. براساس این گزارش از میان ۶ گروه با تورم ماهانه مثبت، گروه تخم مرغ با ۲/ ۲۱ درصد افزایش قیمت، بیشترین تورم ماهانه را ثبت کرده است. پس از آن گروه گوشت مرغ تورم مثبت ۶/ ۹ درصد را به‌دست آورده است. تورم ماهانه میوه‌های تازه نیز ۱/ ۵ درصد بوده است که نسبت به گزارش قبلی ۸/ ۲ واحد درصد کاهش داشته است. روند قیمتی این گروه نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه میوه‌های تازه از هفته دوم بهمن ماه سیر نزولی گرفته است که می‌تواند به دلیل عرضه همگن تر این محصول در سطح شهر باشد. همچنین تورم ماهانه گروه حبوب نیز ۶/ ۰ درصد بوده است. دو گروه گوشت قرمز و چای نیز تورم ماهانه ۲/ ۰ درصد داشته‌اند. در گروه چای، قیمت هر بسته چای خارجی نیم کیلویی در حدود ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان گزارش شده است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در یک ماه منتهی به ۴ اسفند ماه سال جاری، سه گروه سبزی‌های تازه، لبنیات و قند و شکر تورم منفی داشته‌اند. براساس این گزارش، تورم ماهانه گروه سبزی‌های تازه به منفی ۱/ ۳ درصد رسیده است. در گروه لبنیات نیزکاهش قیمت ۳/ ۱۰ درصدی پنیر پاستوریزه و کاهش قیمت ۱/ ۰ درصدی ماست پاستوریزه سبب تورم ماهانه منفی ۲/ ۲ درصدی این گروه شده است. آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که قیمت هر بسته ۴۵۰ گرمی پنیر پاستوریزه به قیمت ۵۲۰۰ تومان رسیده است که کاهش قابل توجهی (حدود ۶۰۰ تومان) نسبت به مدت مشابه ماه قبل داشته است. قیمت هر کیلو ماست پاستوریزه نیز به قیمت ۳۸۰۰ تومان رسیده است. سایر اقلام این گروه تغییر قیمتی قابل توجهی نداشته‌اند.

مطابق با گزارش خرده‌فروشی منتشر شده، گروه قند و شکر نیز تورم ماهانه منفی ۱/ ۰ درصد داشته است. در این گروه قیمت هر کیلو قند ۳۷۰۰ تومان و قیمت هر کیلو شکر ۳۱۲۰ تومان گزارش شده است که به ترتیب تورم ماهانه صفر درصد و منفی ۲/ ۰ درصد داشته‌اند. گزارش رسمی خرده‌فروشی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در یک ماه منتهی به ۴ اسفند ماه سال جاری، دو گروه روغن و برنج نیز تغییر قیمتی قابل ملاحظه‌ای نداشته‌اند. براساس این گزارش قیمت هر حلب ۵ کیلویی روغن نباتی جامد حدود ۲۵ هزار تومان و قیمت هر لیتر روغن نباتی مایع ۵۲۰۰ تومان بوده است. در گروه برنج نیز هر کیلو برنج داخله درجه یک به قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان و هر کیلو برنج داخله درجه دو به قیمت ۹۶۰۰ تومان گزارش شده است که در یک ماه مورد بررسی قیمتش ثابت مانده است.


 

06-01