احمدی‌نژاد در رفتار خود تجدیدنظر کند

در خبری دیگر محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد که احمدی‌نژاد باید در رفتار خود تجدیدنظر کند. به گزارش «ایسنا» وی اظهار کرد: یکی از تئوری‌های ایشان این است که همواره روی آنتن باشد. ایشان گاهی توهماتی دارد که در زمان ریاست‌جمهوری هم این توهمات را بیان می‌کردند و ما از ایشان سوال می‌پرسیدیم ایشان پاسخ را موکول به آینده می‌کردند، امروز هم برای روی آنتن بودن اگر بخواهیم اصل نظام را زیر سوال ببریم خوب نیست و ایشان باید در رفتار خود تجدیدنظر کنند.