پیش از این، کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته برای بررسی اولین سوال از رئیس‌جمهور در مورد تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری با حضور نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور شامل معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تشکیل جلسه داد. پس از پایان جلسه امضا‌کنندگان طرح سوال از رئیس‌جمهور اعلام کردند از پاسخ‌های نمایندگان ویژه روحانی قانع نشده‌اند. احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با تایید موضوع ارجاع دومین سوال از رئیس‌جمهوری با موضوع وضعیت نابه‌سامان بازار ارز به این کمیسیون، به جلسه عصر دیروز کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی جهت بررسی گزارش‌ها و اقدامات صورت گرفته درمورد وضعیت موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد.  به گفته احمد انارکی محمدی که با «ایلنا» گفت‌و‌گو می‌کرد، این سوال با حدود یکصد امضا تقدیم هیات‌رئیسه شده بود و هم‌اکنون برای رسیدگی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.

موضع دولت درباره سوال از رئیس‌جمهور

با وجود آنکه مجلسی‌ها از دومین سوال نمایندگان از رئیس‌جمهوری خبر می‌دهند، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور دیروز به «ایرنا» گفت که تعداد نمایندگان سوال‌کننده از رئیس‌جمهور درخصوص موسسات مالی از حد نصاب قانونی برخوردار نیست و موضوع از نظر قانونی حل شده است. حسینعلی امیری افزود: بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور پیدا کرده و تعدادی از نمایندگان سوال‌کننده نیز سوالاتشان را درخصوص موسسات مالی مطرح کردند و آقایان نیز پاسخ‌های لازم را ارائه کردند. او تصریح کرد: این جلسه، جلسه سازنده‌ای بود و فضای حاکم بر آن نیز فضای مثبتی بود. بر اساس ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پس از یک هفته از طرح سوال در کمیسیون یا کمیسیون‌ها چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از سوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال یا سوالات آنان را قرائت و فورا برای رئیس‌جمهور ارسال کند.