او با بیان اینکه در دوران مبارزه با داعش درحالی‌که این گروه تروریستی بخشی از خاک عراق را اشغال کرده بود و اکثر شرکت‌های خارجی عراق را ترک کرده بودند، شرکت‌های ایرانی همچنان به فعالیت‌های خود در عراق ادامه دادند و کار کمک‌رسانی به عراق از سوی ایران تعطیل نشد، گفت: این موضوعی است که همیشه مورد توجه مقامات عراقی بوده است و در دیدار اخیر آقای عبادی نخست‌وزیر عراق با آقای ظریف، این مقام عراقی تاکید کرد که نقش ایران در مبارزه با تروریسم و همچنین موضوع بازسازی در عراق چشمگیر و غیرقابل اغماض است. این مقام مسوول در وزارت خارجه در مورد وعده‌ها و قول‌هایی که برخی از کشورها و قدرت‌های جهانی برای بازسازی عراق داده‌اند، درحالی‌که برخی از این کشورها پیش از این بعضا از گروه‌های تروریستی فعال در عراق حمایت کرده‌اند، اظهار کرد: باید در صحنه عمل دید که این وعده‌ها به چه میزان عملیاتی می‌شود و کشورهایی که در این زمینه تعهد داده‌اند به چه میزان به تعهدات خود پایبند خواهند بود.