بهسازی حریم خطوط ریلی

همچنین نمایندگان مجلس، با تصویب بند الحاقی ۳ به تبصره ۱۰، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاه‌های راه‌آهن مجاز کردند. بر اساس این بند، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با استفاده از تمامی اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله مالکیت اراضی ملی و دولتی تحت اختیار خود واقع در محدوده ایستگاه‌های راه‌آهن از طریق مشارکت با بخش خصوصی نسبت به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاه‌های راه‌آهن اقدام کند. مجلسی‌ها در مصوبه‌ای دیگر نیز مقرر کردند که منابع حاصل از افزایش ۱۰ درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و در جهت کاشت حلزون پروتز شنوایی اختصاص می‌یابد.

کمک بلاعوض برای تکمیل شبکه‌های فرعی آبیاری

همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر، دولت را به پرداخت کمک بلاعوض برای اجرای عملیات تکمیل و احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی، مرمت و بازسازی قنوات مکلف کردند. نمایندگان همچنین با تصویب بخش هزینه تبصره ۹ لایحه بودجه ۹۷، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی را در دستگاه‌های اجرایی ممنوع کردند. از سوی دیگر مجلسی‌ها با تصویب بند الف بخش هزینه‌ای تبصره ۹ دانشگاه‌ها را مجاز کردند نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها برای تکمیل طرح‌های عمرانی و احداث خوابگاه‌های متاهلین اقدام کنند.