به گزارش «ایسنا»، سردار سعید منتظر‌المهدی افزود: همچنین در ادامه ناآرامی‌ها دو نفر از عزیزان بسیجی توسط فرقه خرافه‌پرست به شهادت رسیدند که یک نفر آنان توسط خودروی سمند زیرگرفته و نفر دیگر با ضربات سلاح سرد به شهادت رسید. در همین حال به گزارش «ایرنا» سخنگوی نیروی انتظامی از دستگیری ۳۰۰ نفر از آشوبگران خیابان پاسداران تهران خبر داد و گفت: رانندگان خودروهای مرگ (اتوبوس و سمند) و ضاربان و عناصر اصلی آشوب خیابان پاسداران تهران در بین دستگیرشدگان هستند. دوشنبه شب در یکی از خیابان‌های منطقه پاسداران تهران ناآرامی‌هایی رخ داد که در نتیجه آن سه نفر از عوامل نیروی انتظامی و دو نفر از نیروهای بسیج به شهادت رسیدند و یک نیروی بسیجی نیز توسط خودرو سواری زیر گرفته شد و یک نفر دیگر با ضربات سلاح سرد مورد حمله قرار گرفت.