این درحالی است که خود بانک‌ها ناظر و حسابرس دارند. اما به هرحال در مورد آقای خاوری این اتفاق خیلی بد رخ داد و کسی هم متوجه نشد. او در ادامه توضیح داد که بانک صادرات به ما اعلام کرد و بعد ما ناظرمان را فرستادیم. او در تشریح اتفاقی که در آن سال‌ها افتاده بود گفت داستان از این قرار بود که اینها ال‌سی را خریده بودند. ال‌سی داخلی بود منتها ما بخشنامه کرده بودیم به بانک‌ها که خرید «ذی‌نفع واحد» شما سقف دارد و نمی‌شود بیشتر از ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک‌ها را بخرید. اینها تخلف کرده بودند. تا تخلف برسد طول می‌کشید چرا که فضا مثل الان آنلاین نبود. بهمنی در پاسخ به این سوال که پرونده در مرداد ماه مطرح شد اما فرار آقای خاوری در شهریور ماه رخ داد، توضیح داد که ایشان حدود ۴۰ سال کار کرده بود، شک کردن به کسی با این سابقه چندان ساده نیست. این فرد به درجه مدیرعاملی رسیده بود. علاوه براین، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی ابراز کرد که از دو تابعیتی بودن آقای خاوری بی‌اطلاع بوده است.