انتخاب روسای ۹ دانشگاه کشور

همچنین در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به ریاست روحانی، روسای ۹ دانشگاه کشور انتخاب شدند. دکتر یعقوب محمدی‌فر به ریاست دانشگاه بوعلی سینا همدان، دکتر ابراهیم صالحی عمران به ریاست دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دکتر علی‌اصغر مولوی به ریاست دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر مهناز ملانظری به ریاست دانشگاه الزهرا، دکتر حمید نادگران به ریاست دانشگاه شیراز، دکتر محمدرضا زمانی به ریاست دانشگاه پیام‌نور، دکتر سیدمحسن نجفیان به ریاست دانشگاه زنجان، دکتر علی بهادر به ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دکتر ارسلان خالدی‌فرد به ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انتخاب شدند.

ابلاغ مصوبه ۴ بندی عیدی کارکنان دولت

همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری تصویب‌نامه هیات وزیران درباره نحوه پرداخت عیدی پایان سال کارکنان شاغل در دستگاه‌های دولتی را برای اجرا ابلاغ کرد. در بخشی از این ابلاغیه آمده است: پرداخت هر گونه وجه دیگری به‌عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه‌بر مبلغ موضوع این بند از سوی دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع است.